СУЧАСНІ ГЕРОЇ МИНУЛОГО НАДДНІПРЯНЩИНИ

Критика, рецензії

СУЧАСНІ ГЕРОЇ МИНУЛОГО НАДДНІПРЯНЩИНИ

Олена Швець-Васіна, член Конгресу літераторів України | 08.08.14

Поліграфічно-видавничий дім «Твердиня» (м. Луцьк) повинен процвітати й надалі, випускаючи в світ такі книги, як «Великий Луг над Дніпром. Казки і легенди» дніпропетровської дитячої письменниці Еліни Заржицької.
Таксическая герменевтика

Критика, рецензії

Таксическая герменевтика

Вадим Мирошниченко кандидат культурологии г. Харьков | 04.08.14

Джек Керуак при сочинении текстов руководствовался техникой спонтанного письма, алкоголем, бензедрином и путешествиями. Я же вооружившись чашечкой кофе и герменевтическими навыками проанализировал новую книгу Натальи Пасичнык «Терезка з Медової Печеры» опубликованную львовским издательством «Старого лева» в 2014 г. и запрещенную к продажам по политическим мотивам, что дикое западло, ибо зачем вкладывать деньги, а потом не отвечать за свои действия?
Апиология Натальи Пасичнык

Критика, рецензії

Апиология Натальи Пасичнык

Вадим Мирошниченко кандидат культурологи (Харьков) | 31.07.14

Мой дед был пчеловодом и досконально знал все об этих интереснейших насекомых. От него я доведался (и дико расстроился): пчелы долго не живут. К сожалению жизнь пчеловодов также коротка. Смерть пчеловода и насекомого входит в общую канву рецензии, а Наталья Пасичнык представила свой вариант апиологии. Основной вопрос, который мне бы хотелось поставить: а что если бы Наталья не написала книгу «Пастух бджіл»?
ІМ’Я ШАРПАКА ПОВЕРНУЛОСЯ ДО УКРАЇНИ

Критика, рецензії

ІМ’Я ШАРПАКА ПОВЕРНУЛОСЯ ДО УКРАЇНИ

"Видавництво Кальварія" | 31.07.14

«Скільки вражаючих, переважно щасливих випадковостей траплялося в моєму житті!» – пише Жорж Шарпак, видатний французький науковець, лауреат Нобелівської премії з фізики 1992 року на початку своїх «Спогадів…».
АРІАДНИНА НИТКА СУЧАСНОСТІ У ЗБІРЦІ «ПАСТУХ БДЖІЛ» НАТАЛІЇ ПАСІЧНИК

Критика, рецензії

АРІАДНИНА НИТКА СУЧАСНОСТІ У ЗБІРЦІ «ПАСТУХ БДЖІЛ» НАТАЛІЇ ПАСІЧНИК

Богдан ЗАВІДНЯК | 15.07.14

Мінливе сьогодення наповнюють все нові і чіткіші ритми, які записуємо і відчитуємо з механічних носіїв-пристроїв, що покликані відтворювати не лише інформативні новини, але й музику, відео сюжети, а той поезію. З останньою здебільшого знайомимося ситуативно, не заплановано і мимоволі, що є свідченням її покликання радше містично-сакрального характеру. Вона входить у наш звичний устрій життя прозорливою вісницею, сучасною Касандрою, підказуючи нам щось важливе, зрештою зцілюючи душу сучасника. Про одну таку зустріч з поезією я й поділюся у цьому відгуку на збірку лірики сучасної письменниці Наталії Пасічник, склавши по ній художній портрет як самої поетки, так і психологічний образ її натхненної Музи.
НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

Критика, рецензії > Наукова книга

НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

НаталіяМочернюк, к. філол. н., доц., докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | 19.06.14

Левицька О. С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» : монографія / Оксана Левицька. — Л. : Українська академія друкарства, 2014. — 232 с.
Монографія Оксани Левицької ґрунтується на вивченні вагомих й акту-альних питань теорії літератури — художнього часопростору і контексту. Таке теоретичне дослідження викликає великий інтерес, оскільки в останні десятиліття особливо пожвавилися студії літературних творів крізь призму хронотопу, тож є необхідність систематизувати вже зроблене в цій царині.
ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Критика, рецензії > Наукова книга

ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Мар’яна Барабаш,кандидат філологічних наук, старший нау¬ковий співробітник, вчений секретар Інституту Івана Франка НАН України. | 04.06.14

Рецензія на книгу: Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова : монографія / Нонна Копистянська. — Л. : ПАІС, 2012. — 344 с.

Нонна Копистянська як засновник літературознавчої школи з часопро-сторової проблематики є одним із авторитетних дослідників зарубіжної художньої літератури ХІХ–ХХ ст., що осмислюють не тільки текст, а й контекст, підтекст, надтекст у часопросторовому розвитку жанру, стилю, поетики образо-і характеротворення. З цього погляду монографія Н. Копистянської є водночас і ґрунтовним посібником з теорії художнього часопростору, і практичним порадником для вдумливих літературознавців, які вміють по-справжньому оцінити «безмежні можливості хронотопів» (c. 85) у художньому творі.
Гідність, іржі непідвладна

Критика, рецензії

Гідність, іржі непідвладна

Анатолійчук C. | 21.05.14

У видавництві «Ярославів Вал», у серії «Сучасний бестселер України», вийшов недавно новий роман Івана Корсака «Мисливці за маревом».
Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни

Критика, рецензії

Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни

Ольга Антоник кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства | 15.05.14

Головата Л. «Український леґальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939-1945» (Київ; Львів, 2013)

Комунікативні властивості книжкового видання, що базуються на основному тексті і збагачуються різними супровідними елементами, поліграфічним виконанням і художнім оформленням, важливі і в соціокультурному, і у комерційному сенсах, бо формують споживні властивості видавничого продукту, його конкурентноздатність на книжковому ринку.

Критика, рецензії

"...Вона опосередковано, через своєрідного провідника у сфері творчості, дає нам таку оцінку інформаційного простору..."

Ольга Рєпіна | 24.03.14

Помилка: роман / Світлана Талан; передм. С. Куяви. − Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. − 336 с.

«Все наше надбання... − це життя. Це дивний дар, і я не знаю, як ми повинні ним розпорядитися, але життя − це єдине, що ми отримуємо в дар, і дар цей дорогого коштує».
Джон Апдайк «Біжи, кролик, біжи»

Відверто зізнаюся: з позиції автора рецензії, мабуть, в романі потрібно шукати не тільки сильні місця, а й наводити легку (або й не дуже) критику. Цього зовсім не хочеться робити у відношенні до творів відомої української письменниці Світлани Талан. Чому?
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27