НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

Критика, рецензії > Наукова книга

НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

НаталіяМочернюк, к. філол. н., доц., докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | 19.06.14

Левицька О. С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» : монографія / Оксана Левицька. — Л. : Українська академія друкарства, 2014. — 232 с.
Монографія Оксани Левицької ґрунтується на вивченні вагомих й акту-альних питань теорії літератури — художнього часопростору і контексту. Таке теоретичне дослідження викликає великий інтерес, оскільки в останні десятиліття особливо пожвавилися студії літературних творів крізь призму хронотопу, тож є необхідність систематизувати вже зроблене в цій царині.
ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Критика, рецензії > Наукова книга

ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Мар’яна Барабаш,кандидат філологічних наук, старший нау¬ковий співробітник, вчений секретар Інституту Івана Франка НАН України. | 04.06.14

Рецензія на книгу: Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова : монографія / Нонна Копистянська. — Л. : ПАІС, 2012. — 344 с.

Нонна Копистянська як засновник літературознавчої школи з часопро-сторової проблематики є одним із авторитетних дослідників зарубіжної художньої літератури ХІХ–ХХ ст., що осмислюють не тільки текст, а й контекст, підтекст, надтекст у часопросторовому розвитку жанру, стилю, поетики образо-і характеротворення. З цього погляду монографія Н. Копистянської є водночас і ґрунтовним посібником з теорії художнього часопростору, і практичним порадником для вдумливих літературознавців, які вміють по-справжньому оцінити «безмежні можливості хронотопів» (c. 85) у художньому творі.
Гідність, іржі непідвладна

Критика, рецензії

Гідність, іржі непідвладна

Анатолійчук C. | 21.05.14

У видавництві «Ярославів Вал», у серії «Сучасний бестселер України», вийшов недавно новий роман Івана Корсака «Мисливці за маревом».
Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни

Критика, рецензії

Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни

Ольга Антоник кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства | 15.05.14

Головата Л. «Український леґальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939-1945» (Київ; Львів, 2013)

Комунікативні властивості книжкового видання, що базуються на основному тексті і збагачуються різними супровідними елементами, поліграфічним виконанням і художнім оформленням, важливі і в соціокультурному, і у комерційному сенсах, бо формують споживні властивості видавничого продукту, його конкурентноздатність на книжковому ринку.

Критика, рецензії

"...Вона опосередковано, через своєрідного провідника у сфері творчості, дає нам таку оцінку інформаційного простору..."

Ольга Рєпіна | 24.03.14

Помилка: роман / Світлана Талан; передм. С. Куяви. − Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. − 336 с.

«Все наше надбання... − це життя. Це дивний дар, і я не знаю, як ми повинні ним розпорядитися, але життя − це єдине, що ми отримуємо в дар, і дар цей дорогого коштує».
Джон Апдайк «Біжи, кролик, біжи»

Відверто зізнаюся: з позиції автора рецензії, мабуть, в романі потрібно шукати не тільки сильні місця, а й наводити легку (або й не дуже) критику. Цього зовсім не хочеться робити у відношенні до творів відомої української письменниці Світлани Талан. Чому?
Мандруючи стежками Великого Лугу

Критика, рецензії

Мандруючи стежками Великого Лугу

Жанна Крижановська, завідуюча лабораторією українознавства і народознавства кафедри філософії освіти ДОІППО | 14.03.14

Відгук на книгу Еліни Заржицької «Великий Луг над Дніпром: казки і легенди»

Плідно працює на творчій ниві дитячої книги наша землячка-письменниця Еліна Заржицька, чиє ім’я добре відоме не лише в нашій області, а й поза її межами. Вона виявила свій хист у різножанрових творах для дітей молодшого і середнього шкільного віку, неодноразово була серед переможців всеукраїнських літературних конкурсів, презентуючи свій творчий доробок для юного покоління.
Хто ти перед обличчям зла?

Критика, рецензії

Хто ти перед обличчям зла?

Наталія Дев’ятко | 16.02.14

Сашко Дерманський. Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги. – Вінниця: Видавництво «Теза», 2005. – 160 с.

Кожен казковий світ живе за своїми законами. І якщо гармонія порушується, то у казкових світах, як, до речі, й у реальності, починають відбуватися страшні речі.
З чарівним світом, змальованим у книзі Сашка Дерманського «Король буків, або Таємниця Смарагдової книги», читач починає знайомитися, спостерігаючи за поневіряннями молодого бука Гаврика і його вірної дракониці Джульєтти.
Не така, як усі.

Критика, рецензії

Не така, як усі.

Тетяна Іванчук | 16.01.14

Рецензія на книгу поезій Тетяни Череп «Берег любові», 2012 р.

Зовсім недавно завдяки щасливому випадку я познайомилася з поезією Тетяни Череп. І щиро зраділа! Бо така вона мені рідна, своя, по-жіночому мудра, знічено-цнотлива, елегійно-замріяна, розгублено-щаслива у своєму «Яблуневому коханні»!
Книжечка, яка може багато чому навчити

Критика, рецензії

Книжечка, яка може багато чому навчити

Тетяна Череп-Пероганич | 24.12.13

Відгук на книгу Еліни Заржицької «Три сходинки голодомору», Дніпропетровськ, «Пороги» - 2009.

З чого починається Україна? Особисто для мене – із слова – рідного, щирого, правдивого, художнього… Адже саме воно застерігає і підтримує, прогнозує майбутнє і час від часу повертає в минуле, змушуючи нас пам'ятати про те, чого не можна забути.
«О, вгадай хто-небудь у мені великого птаха…»

Критика, рецензії

«О, вгадай хто-небудь у мені великого птаха…»

Оксана Нахлік, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України (м. Львів) | 17.12.13

Рец. на кн.: Мельник Я. Далекий простір / Ярослав Мельник ; передм. М. Матіос. — Х. : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. — 288 с. : іл.

Великомасштабний алегоричний роман-трилер Ярослава Мельника «Далекий простір» — це, по суті, давня-давня казка, розказана на новий лад. «Казка», що талановито, завуальовано й водночас прозоро змальовує споконвічну / архетипну «справжню картину світу», а новий лад — у тому, що автор своєю напрочуд цікавою, динамічною, різнобічною, озримою й відчутною, захопливою оповіддю незмінно тримає читача в напрузі / тривозі: чи вдасться завершити сюжетну лінію на такому ж високому регістрі (змістовому й композиційному), як розпочато? На щастя, вдалося.
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27