Новини

"... ця праця є запереченням панівного у вітчизняній юридичній теорії і практиці підходу до розуміння сутності людських прав"

Видавництво "Дух і Літера" | 17.07.17 23:22:16

Головатий Сергій -- "Про людські права. Лекції" -- К.: ДУХ і ЛІТЕРА, – 2016. – i–xxiv, 760 c., (додатки: бібліографія, глоссарій).

Ця книжка – перша і поки що єдина в Україні – про те, де взагалі беруться людські права і як, пробившись із філософських джерел та вилившись у моральний наказ, вони беруться юридичною вагою та як на зміну виплеканій філософами доби Просвітництва приходить і в подальшому всесвітньо утверджується ідея людських прав як нормативне явище міжнародної та національних систем права.
.Написана за джерелами Західної філософської, політичної та правничої традиції, ця праця є запереченням панівного у вітчизняній юридичній теорії і практиці підходу до розуміння сутності людських прав, побудованого на традиції радянського і пострадянського нормативного позитивізму.Відповідно до Західної традиції права запропоновано висвітлення теми людських прав у формі лекцій з метою здобуття знань стосовно доктрин, принципів, інститутів, механізмів та процедур, що стоять на сторожі людських прав.Для студентів, аспірантів та викладачів правничих шкіл, науковців у царині права, а також для суддів, адвокатів, прокурорів та працівників публічної служби.

Зміст і передмова за цим посиланням:

http://duh-i-litera.com/wp-content/uploads/2017/03/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
Відповісти на статтю